adurolabs.se – Om kända konstnärer, konst och grafisk design

Uppmärksamma vikten av förnybar energi med grafisk design

Grafisk design kan vara lösningen för att uppmärksamma människor om klimatförändringarna. Oförutsägbart väder, extrema temperaturer och ökning av nederbörd är något som drabbar människor över hela världen, oavsett om detta uppfattas vara orsakat av klimatförändringar eller inte. Dock ger rapporter som alla kan ta del av bevis på att klimatförändringarna är på riktigt och frågan bör tas på högsta allvar.

Dechiffrera rapporterna med hjälp av grafisk design

Den stora utmaningen är att dechiffrera rapporterna på ett lättbegripligt sätt som når ut till de mest sårbara i samhället. Alla människor har inte tid att läsa igenom rapporter på många sidor med tunga data och statistik för analys och utvärdering. Även om fakta kan avmystifiera klimatförändringarna och motivera till viktiga livsstilsförändringar, så måste den ompaketeras för att kommuniceras på ett lättbegripligt och tydligt sätt. Kommunikationsgapet mellan forskare och de minst insatta kan leda till passivitet och att människor inte gör förändringar. En smart lösning är att använda grafisk design och formgivning för att skapa en tydlig och enkel kommunikation. För att lyckas finns det inspiration att hämta.

Låt dig inspireras av Tibber

Titta bara på hur elbolaget Tibber har designat sin webbplats på Tibber.com/se/ för att få inspiration. Vid första anblick ser du snabbt att de har en användarvänlig och lättnavigerad webbplats. Tibber arbetar för en bättre och mer hållbar värld genom att erbjuda elavtal med 100 procent förnybar el. Det här elbolaget vill förnya elbranschen och ta bort all smutsig el som sitter fast i gamla mönster. Deras mål är att vara ett elbolag som är i fas med tiden och de stora utmaningar som finns med klimatförändringarna.

Användare kan snabbt komma igång med att byta till ett smart elavtal med förnybar el på bara två minuter, helt utan bindningstid. Huvudsidan på Tibber.com/se/ har nämligen en stor blå knapp som ingen kan missa för att göra det! Överlag är webbplatsen lätt att få grepp om eftersom den är luftig och rakt på sak. Den innehåller inte ett överflöd med information, rubriker och knappar som skapar förvirring.

På huvudsidan kan användaren nästan omedelbart se vad Tibber erbjuder genom sina fyra rubriker:

  • 100% förnybar el – elavtal.
  • Smartladda din elbil – elbilsladdning.
  • Sänk din elräkning – värmestyrning.
  • Har du solceller? – solpaneler.

Under var och en av dessa rubriker kan användare klicka på ”läs mer” för att veta mer om produkten eller tjänsten. Som du börjar märka är Tibber ett skolexempel på hur man med finurlig design skapar en bra webbplats. Genom att bara klicka på läs mer om 100% förnybar el listas alla fördelarna med deras elavtal på ett koncist sätt. Inga krångel och inget diffust, bara glasklar information som vem som helst förstår! Det här är nyckeln för att uppmärksamma alla om klimatförändringarna.