adurolabs.se – Om kända konstnärer, konst och grafisk design

Få ditt företagande att fungera

Som egen företagare är ofta den ekonomiska biten något slitsamt och besvärligt, som du helst skulle vilja slippa att ta hand om. Bokföring, fakturor, att skicka påminnelser och överväga att kontakta ett inkassoföretag – det var inte det du drömde om när du bestämde dig för att skapa eget! Ett steg du kan ta för att få mer tid till det du verkligen vill syssla med är att sälja dina fakturor, vilket innebär att du åtminstone slipper en bit av det ekonomiska arbetet.

Vad innebär det att sälja fakturor?

När du säljer dina fakturor handlar det om att du har obetalda fakturor till kunder, som du kan sälja till en tredje part. Du betalar en avgift för den här tjänsten och får in en summa som motsvarar det du fakturerat i stort sett meddetsamma. Att sälja fakturor innebär alltså att du får dina pengar mycket snabbare, och att du slipper hålla koll på vilka kunder som har betalt, skicka påminnelser och liknande. Förutom att det blir mindre administrativt arbete när du säljer dina fakturor kan din ekonomi bli mer förutsägbar och lättare att handskas med, eftersom du vet när du kommer kunna få in pengar från olika fakturor.

Ett hållbart företagande

Ofta när det pratas om hållbart företagande handlar det om att företagets verksamhet ska ta hänsyn till miljön, klimatpåverkan, att det inte ska göra inköp från underleverantörer där arbetsförhållandena är dåliga och så vidare. Det är väldigt viktiga saker, men det som sällan räknas in är att företagandet måste vara hållbart för dig själv. Idag är psykisk ohälsa och utmattning ett av de största problemen på arbetsmarknaden, och inte minst inom kultursektorn där du och andra jobbar med till exempel grafisk design eller konst. Ska ditt företag kunna vara hållbart på sikt behöver det vara hållbart för dig personligen. Så lägg lite tid på att fundera över vad det kan innebära. Du kan sälja fakturor så att du får mer utrymme för det kreativa arbetet, men finns det mer du kan göra för att situationen ska bli bättre för dig? Välj då att göra det!